Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2011

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Διρφύων-Μεσσαπίων

Την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η 23η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διρφύων-Μεσσαπίων, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:
Διοικητικά
1 <<Έγκριση έκθεσης διαδικασιών κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου
Διρφύων - Μεσσαπίων>>.
Διοικητικά
2 <<Ψήφιση Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων>>.
Τεχνικά
3 <<Έγκριση του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 88682/4-11-2011 Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών,
που αφορά το έργο ΄΄ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΣΤΕΝΗΣ΄΄>>.

Τεχνικά
4 <<Εκτέλεση του έργου με τίτλο ΄΄Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ.
Σταυρού΄΄>>.
Τεχνικά
5 <<Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 15/2011 Τεχνικοοικονομικής Μελέτης της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων για το έργο ΄΄Αξιοποίηση γεώτρησης στη
θέση ΠΑΝΙ και κατασκευή δεξαμενής και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης΄΄>>.
Διοικητικοοικονομικά
6 <<Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών και την εκπόνηση του ερευνητικού έργου με τίτλο ΄΄Υδρογεωχημική Αυτοψία
σταθερών ισότοπων εξασθενούς χρωμίου, με σκοπό τη διερεύνηση τόσο της γηγενούς όσο
και της ανθωπογενούς προέλευσής του, στο Δήμο Διρφύων - Μεσσαπίων΄΄>>.
Διοικητικοοικονομικά
7 <<Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το Εθνικό Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο ΄΄Διερεύνηση των πηγών
ρύπανσης από χρώμιο και άλλα βαρέα μέταλλα στο έδαφος και στον υδροφόρο ορίζοντα
στην περιοχή Μεσσαπίας - Δοκιμές περιορισμού και αποκατάστασης της ρύπανσης΄΄>>.
Διοικητικά
8 <<Περί κατανομής πίστωσης Γ΄και Δ΄ δόσης έτους 2011, για λειτουργικές δαπάνες των
Σχολείων ποσού 74.414,60 €>>.
Οικονομικά
9 <<Κατανομή ΣΑΤΑ Β΄ δόση 2011>>.
Οικονομικά
10 <<Κατανομή πιστώσεων αρθ. 27 Ν. 3756/2009 Β΄ δόση 2011>>>
Οικονομικά
11 <<Κατανομή ΣΑΤΑ Σχολικών Κτιρίων>>.
Οικονομικά
12 <<Μίσθωση ακινήτων για στέγαση Νηπιαγωγείων Μίστρου και Νεροτριβιάς>>.
Διοικητικά
13 <<Εκτέλεση της προμήθειας ΄΄ Προμήθεια ανταλλακτικών και εκτέλεση εργασιών
συντηρήσεων και επισκευών στα μεταφορικά μέσα και μηχανήματα του Δήμου΄΄>>.
Διοικητικά
14 <<Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 19/2011 Απόφασης Δ.Σ>>.
Οικονομικά
15 <<Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού της ΔΗΚΑΔΙΜΕ>>.
Οικονομικά
16 <<Τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2011>>.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

tv messapia

Watch live streaming video from tvmessapia at livestream.com