Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011

Το νέο Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου


Στα Ψαχνά σήμερα 23/2/2011 συνήλθε σε σώμα νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντα Συμβούλου.
Παρόντες ήταν:
Χρυσαφόπουλος ιωάννης
Βαλαής Δημοσθένης
Καλογιάννης Κων/νος του Αν.
Καλογιάννης Δημήτριος
Καλογιάννης Αθανάσιος
Καλογιάννης Βασίλειος
Ανδριόλας Βασίλειος
Καλογιάννη Μαρία
Τζοβάνου Χριστίνα
με διαπιστωμένη την νόμιμη απαρτία άρχισε η συνεδρίαση με μοναδικό θέμα την κατανομή αξιωμάτων. Για τη τη θέση του προέδρου υποψήφιοι ήταν: 1ος κος Καλογιάννης Κων/νος και 2ος Δημοσθένης Βαλαής. Μετά από μυστική ψηφοφορία εκλέχθηκε ο Κων/νος Καλογιάννης με διαφορά ενός ψήφου.
Για την θέση του αντιπροέδρου ήταν ο κος Δημήτριος Καλογιάννης Μετά από μυστική ψηφοφορία εκλέχθηκε παμψηφεί.
Για τη θέση του Γεν. Γραμματέαυποψήφιος ήταν ο κος Αθανάσιος Καλογιάννης. Μετά από μυστική ψηφοφορία εκλέχθηκε παμψηφεί.
Για τη θέση του ταμία υποψήφιος ήταν ο κος Βασίλειος Καλογιάννης. Μετά από σχετική ψηφοφορία εκλέχθηκε.
Οι υπόλοιποι επιλεγμένοι σύμβουλοι αποτελούν τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου είναι:
Χρυσαφόπουλος Ιωάννης
Ανδριόλας Βασίλειος
Καλογιάννη Μαρία
Τζοβάνου Χριστίνα
Βαλαής Δημοσθένης
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος έληξε η συνεδρίαση με τις υπογραφές του Προέδρου, του Γραμματέα και των μελών του Συλλόγου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

tv messapia

Watch live streaming video from tvmessapia at livestream.com